Almanca sayılar, günler, aylar, mevsimler ve dahası
www.almancasayilar.com info@almancasayilar.com

Almanca tanışma ve kendini tanıtma cümleleri

Almanca kendini tanıtma ve tanışma cümleleri hakkında kısa ve özet bilgiler vereceğiz.

Karşımızdaki birine ismini iki çeşit cümle ile sorabiliriz.

  • Adınız nedir? : Wie heissen Sie?
  • Sen kimsin? : Wer bist du?

Şimdi diğer şahıslara isim sorma ile ilgili diğer çekimleri görelim:

  • Wie heißt du? Senin adın ne?
  • Wie heißt er? Onun adı ne?
  • Wie heißt ihr? Sizin adınız ne?
  • Wie heißen sie? Onların adı ne?

Wie heißen sie? : Onların adı ne?

Sie heißen Ali und Veli : Onların adı Ali ve Veli

Heißt du Ömer? : Senin adın Ömer mi?

Ja, ich heiße Ömer : Evet, benim adım Ömer

Karşımızdaki birine eğer başka birini soracak isek o zaman:

Wer ist das? yani bu kimdir diye sorarız.

Wer ist das yani bu kimdir sorusu Das ist Mustafa şeklinde cevaplanır.

Wer ist das? : Das ist Hamza. (Bu Hamza)
Wer ist das? : Das ist Seda (Bu Seda)
Wer ist das? : Das ist Herr Efe. (Bu bay Efe)
Wer ist das? : Das ist Frau Alkan. (Bu bayan Alkan)
Wer ist das? : Das ist Hans. (Bu Hans)

Almanca kendini tanıtma cümleleri ve genel olarak tanışma selamlaşma vedalaşma gibi cümleleri daha detaylı öğrenmek isterseniz sizlere Almanca kendini tanıtma cümleleri başlıklı konuyu okumanızı tavsiye ederiz. Saygılarımızla.

En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. (Risale-i Nur'dan Vecizeler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Learn German & Almanca aylar