Almanca sayılar, günler, aylar, mevsimler ve dahası
www.almancasayilar.com info@almancasayilar.com

Almanca Soru Cümleleri

Değerli arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu Almanca Soru Cümleleri olacak.

Almanca Soru Cümleleri

Almancada soru cümleleri kurulurken farklı türleri olduğunu görebilirsiniz. Bazı soru cümlelerinin standart soru kalıpları ile kurulduğu bazılarının ise sadece cümle öğeleri kullanılarak kurulduğu görülmektedir. Eğer bir soruda soru kalıbı kullanılmamış ise buna cevap verirken sadece ‘‘ja / nein’’ evet / hayır diyerek cevap verilebilir. Dersimize başlamadan önce Almanca Soru Cümleleri konusunu kalıp kullanılmayan soru cümleleri ve soru kalıpları başlıkları altında inceleyeceğimizi belirtelim.

Kalıp Kullanılmayan Soru Cümleleri

Almancada karar verme soruları Entscheidungsfragen olarak bilinen bu sorulara kısaca ‘‘ja / nein / doch’’ cevapları verilir. Bu tarz soru cümlesi kurulurken ilk sırada çekimlenen fiil, ikinci sırada özne bulunur ve diğer öğelerin sıralanışı temel cümledeki gibi devam eder.

Du bist in Ordnung?  / Bist du in Ordnung? / Sen iyi misin?

Kalıp kullanılmayan soru cümleleri cümle türünün basit, birleşik ve olumsuz oluşuna göre örneklendirilebilir.

Almanca Basit Cümle

Du lebst in München?  / Münih’te mi yaşıyorsun?

Spielst du Geige? / Keman çalıyor musun?

 

Almanca Birleşik Cümle

Bist du nach Hause gekommen? / Eve geldin mi?

Musst du heute gehen? / Bugün gitmek zorunda mısın?

 

Almanca Olumsuz Cümle

Hast du kein Auto? / Senin araban yok mu?

Kommst du nicht zur Schule? / Okula gelmiyor musun?

Not:

(doch kullanımı)Olumsuz soru cümlesinde eğer cevap olumlu olacaksa doch ile kısa cevap verilir.

Kommst du nicht? / Sen gelmiyor musun?

Doch, ich komme. / Hayır, geliyorum.

 

Soru Kalıpları İle Kurulan Soru Cümleleri

Bu şekilde kurulan soru cümlelerinde soru kalıpları genellikle cümlenin başında yer alır ve ardından çekimlenen fiil ve diğer öğeler gelir. Bu tür soru kalıpları ‘‘W’’ harfi ile başlıyor olduğundan W-Fragen olarak isimlendirilir.

  • Edat kullanılarak kurulan soru cümlelerinde soru kalıbı edat sonrasında gelir.

Warum gehst du?/ Niye gidiyorsun?

  • Öznenin sorulduğu soru kalıplı cümlelerde fiiller 3.tekil şahısta çekimlenir.

Wen willst du für ihn? / Onu kimin için sordun?

Almancada kullanılan önemli soru kalıpları şunlardır;

Almanca Soru KalıbıTürkçe Karşılığı
woNerede
woherNereden
wohinNereye
werKim
wemKime
wenKimi
wessenKimin / neyin
wasNe
warum / weshalb / wiesoNeden
wieNasıl
wozuNe için
wannNe zaman
Wie langeNe kadar uzun
Wie vielNe kadar / kaç tane
welche(r/s)Hangi
Wie oftNe kadar sık

Almanca saatler

Almanca meslekler

Almanca fiil çekimleri

Almanca modalverben

Almanca artikeller

Almanca renkler

Almanca sıfatlar

Almanca günler

Almanca aylar

Almanca sayılar

En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. (Risale-i Nur'dan Vecizeler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Learn German & Almanca aylar