Almanca sayılar, günler, aylar, mevsimler ve dahası
www.almancasayilar.com info@almancasayilar.com

Alman alfabesi, Almanca sayılar, Almanca kelimeler, Almanca saatler, Almanca günler nasıl öğrenilir?

ALMAN ALFABESİ, ALMANCA SAYILAR, ALMANCA KELİMELER, ALMANCA SAATLER VE GÜNLER AYLAR MEVSİMLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Amanca öğrenmeye başlayan öğrencilere ilk olarak genellikle Almanca alfabesi ve Almanca sayılar öğretilmektedir. Alman alfabesi büyük çoğunlukla Türkçe alfabesine benzemekle birlikte aralarında bazı farklar bulunmaktadır. Bazı harfler Alman alfabesinde olup Türkçe alfabesinde yoktur. Bazı harfler ise Türkçe alfabesinde vardır ancak Alman alfabesinde yoktur. Bu ayrıma ve hangi harflerin hangi alfabede olduğuna ve olmadığına dikkat etmek gerekir.

Alman alfabesi öğrenilirken ayrıca harflerin kodlanması da öğrenilmelidir. Her harfin okunuşu iyice ve dikkatlice öğrenilmelidir. Alman alfabesinde harfleri doğru bir şekilde kodlayabilmek de önemlidir.

Alman dili Avrupa’da en çok konuşulan anadildir. Avrupa’da birçok ülkede Almanca resmi dil olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Almanca öğrenen biri Avrupa’nın büyük bir kesimiyle rahatlıkla iletişim kurabilir.

 

Alman alfabesindeki harfler iyice öğrenildikten sonra alfabede bulunan bazı harflerin yan yana gelmesi neticesinde ortaya çıkan okunuş biçimlerini de öğrenmek lazımdır çünkü Almanca alfabesi içinde bulunan bazı harfler bir kelime içinde yan yana bulunduklarında bunların özel okunuşları olmaktadır.

Bu özel okunuşların da öğrenilmesi önemlidir çünkü Almanca kelimelerin okunuş biçimleri bu kurallara göredir. İngilizce’nin aksine Almanca kelimeler genellikle yazıldığı gibi okunur ancak bunun birçok istisnai kuralları vardır. Yani Almanca kelimeler yazıldığı gibi okunur derken tam olarak Türkçe’deki gibi değil ancak Almanca kelimelerin okunuşları ile yazılışları oldukça benzerdir.

Almanca alfabeyi ve Almanca kelimeleri biraz tanıdıktan sonra Almanca sayıları öğrenebilirsiniz. Almanca’da rakamları ve sayıları öğrenirken yine Türkçe’deki gibi veya İngilizce sayılarda olduğu gibi düşünmek yanlış olur. Bununla birlikte Almanca sayıları öğrenmek zor değildir. Bazı kuralları ve özellikle 1’den 30’a kadar sayıları öğrendikten sonra gerisini kolayca halledebilirsiniz. Almanca sayılar öğrenilirken ilk etapta Almanca rakamlar öğrenilir, daha sonra 10’dan 20’ye kadar olan Almanca sayılar öğrenilir, daha sonra 20’den 30’a kadar olan sayılar öğrenildikten sonra onarlı onarlı sayılar öğrenilir. Bu işleminden sonra artık 1’den 100’e kadar Almanca sayılar kolaylıkla öğrenilebilir. Almanca sayılar 100’e kadar öğrenildikten sonra artık 1.000’li sayılar 10.000’li sayılar da kolaylıkla öğrenilebilecektir.

 

Almanca sayılardan sonra yine en çok karşılaşacağımız konulardan biri olan Almanca günler konusu öğrenilebilir. Çünkü zaman kavramları gündelik hayatta oldukça sık kullanılmakta ve hemen her konuşmanın içinde geçmektedir. Almanca günler konusu ezbere dayalı bir konudur ve üzerinde 5-10 dakika durmakla Almanca günler konusu kolaylıkla ezberlenebilir.

Almanca günlerin öğrenilmesinden sonra Almanca aylar öğrenilebilir. Almanca aylar konusu da Almanca günler gibi kelime ezberine dayanan bir konudur. Daha sonra Almanca mevsimler öğrenilebilir.

Almanca günler aylar ve mevsimler gibi zaman kavramlarına girmişken ve Almanca sayılar da öğrenilmişken aslında bu aşamada Almanca saatlerin de öğrenilmesi hiç fena olmaz. Almanca öğrenmeye yeni başlayanlar için Almanca saatler konusu biraz karmaşık gelebilir, biraz da Türkçe saat söylemek Almanca saat söylemekten farklı olduğu için bizlere zor gelebilir. Ancak diğer Almanca derslerinde de olduğu gibi Almanca saatler konusunda da yapılacak bol sayıda alıştırmalar neticesinde Almanca saat sorma ve saat söyleme cümleleri de kolaylıkla öğrenilebilir.

 

Almanca saatlerin öğrenilmesinin ardından Almanca kelime dağarcığımızı biraz daha genişletebiliriz ancak daha fazla Almanca kelime ezberlemeden önce Almanca artikeller konusunu öğrenmekte fayda var. Çünkü hemen hemen bütün Almanca kelimelerin birer artikeli vardır. Der, das, die olmak üzere 3 adet artikel vardır. Bunlara Almanca’da belirli artikeller denir. Almanca artikeller öğrenilmeden kelime ezberlenmemesi lazımdır. Çünkü her kelime artikeli ile birlikte ezberlenmelidir. Almanca kelimeler artikelleriyle birlikte öğrenilmezse bu kelimelerin cümle içinde kullanılması neredeyse mümkün değildir.

Almanca’da artikellerin ve kelimelerin iyice öğrenilmesinden sonra Almanca konuşma kalıpları, Almanca selamlaşma vedalaşma cümleleri, Almanca kendini tanıtma cümleleri gibi günlük hayat içerisinde sıkça kullanılan kalıplar ezberlenebilir. Almanca selamlaşma cümlelerinde günün saatine göre hangi ifadenin kullanılacağı öğrenilmelidir. Yine aynı şekilde Almanca vedalaşma ifadeleri de günün saatine göre değiştiğinden dolayı bu vedalaşma ifadeleri de iyice öğrenilmelidir.

 

Yukarıda bahsettiğimiz bütün konular sitemizde mevcuttur. Artık Almanca dahil neredeyse bütün yabancı diller internet üzerinden öğrenilebilmektedir. Sizler de internetten araştırma yaparak çok iyi bir Almanca öğrenme sitesi bulabilirsiniz. Sitemiz de gayet iyi olarak nitelendirebileceğimiz Almanca eğitim sitelerinden biridir. İnternette Almanca öğrenirken dikkat etmeniz lazımdır, birçok site başka kaynaklardan kopyala-yapıştır yaparak içerik yazmakta, yazılan içeriklerin doğru olup olmadığını kontrol etmemektedir. Birçok sitede hatalı, yanlış bilgilerin yer aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla internetten Almanca öğrenirken güvenilir kaynaklara yöneliniz. Almanca eğitim sitemiz ve sitemizde bulunan Almanca dersleri uzman eğitmenler tarafından hazırlanmaktadır, dolayısıyla sitemizi referans alabilirsiniz.

 

Almanca öğrenme hayatınızda başarılar diliyor, gurbetçi kardeşlerimize selam ediyoruz.

En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. (Risale-i Nur'dan Vecizeler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Learn German & Almanca aylar